Žmogaus misterija. „Dedikacija Vincui Kudirkai ir... Lietuvai“


Žmogaus misterija. „Dedikacija Vincui Kudirkai ir... Lietuvai“

Stasio Vainiūno meno mokyklos renginys - dovana Vasario 16-ajai


Šventinės nuotaikos vedini, bei atsiliepdami į Prezidentės kvietimą Vasario 16-ąją švęsti linksmai ir išradingai Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos moksleiviai ir mokytojai istorinėje Kurhauzo salėje miesto bendruomenei organizavo ir dovanojo šventinį renginį, skirtą Valstybės atkūrimo dienai. Kurhauzo fojė lankytojus pasitiko kūrybinių darbų paroda „Dedikacija Lietuvai“. Parodai darbus sukūrė mokyklos jaunieji dailininkai, kuriuos moko mokytojai Lendrūna Moncevičienė, Dovilė Oškinytė, Audronė Bukauskienė, Petras Baronas, Ineta Šypalė, Rasa Užpelkytė. Pasigrožėję spalvingais, lietuviškomis intonacijomis alsuojančiais kūrybiniais darbais visi rinkosi į koncertų salę.

„Manau, kad nebus per daug pasakius, jog tolima Vasario 16-osios aušra jau brėško Saulės grumtynėse ir Žalgirio mūšyje, Mažvydo „Katekizme“ ir Donelaičio „Metuose“, Maironio „Pavasario balsuose“ ir Kudirkos Tautiškoje giesmėje – tai vis Lietuvos gyvybės liudijimas kardo ir plunksnos pastangomis ginti valstybę ir ugdyti tautą joje. Vadinasi Vasario 16-osios aktas, skelbiantis Lietuvos valstybingumo atkūrimą, remiasi į visą mūsų istoriją“ (Justinas Marcinkevičius). Šiais literatūros klasiko ir tautos poeto žodžiais prasidėjo literatūrinė– muzikinė kelionė „Žmogaus misterija. Dedikacija Vincui Kudirkai“. Nesunku nuspėti, kad šis renginys skirtas ypatingam žmogui, kuris gyveno taip, kaip kalbėjo. Su šviesa ir tiesa. Ir toje šviesoje ir tiesoje sudegė. Gydytojas, rašytojas, publicistas, poetas, muzikas. Didysis varpininkas, organizavęs draudžiamos periodikos žurnalo „Varpas“ ir laikraščio „Ūkininkas“ leidimą, Tautiškos giesmės autorius. Būtent čia jis išdėstė savo idealus. Vincas Kudirka - Lietuvos grynuolis, poetas kovotojas, tapęs lietuvių tautos atgimimo simboliu.


Suprasti ne kaip simbolio, o kaip žmogaus neužmirštamumo paslaptį, keliauti jo gyvenimo ir kūrybos keliu padėjo ypatinga koncerto viešnia – aktorė ir skaitovė Virginija Kochanskytė, UNISEF Geros valios ambasadorė. Šventinį renginį pradėjo Adrija Burbaitė sugiedodama Tautišką giesmę. Plačiai, išsamiai ir laisvai improvizuodama aktorė Virginija Kochanskytė koncertui suteikė ypatingą atspalvį ir šilumą. Tiek informacijos apie laisvės šaulį dar nebuvome girdėję. Vaikystė, jaunystė, netikėtai užgriuvusi liga... Bet tai tik dar labiau skatino jaunąjį Vincą siekti savo svajonės, idealo „Karvelėli mėlynasai‘, „Ne tas yra didis“ – ypatinga akustika šie eilėraščiai nuskambėjo iš aktorės lūpų, tarsi aidas iš praeities. Virginija Kochanskytė visus esančius klausytojus vedė Kudirkos gyvenimo labirintais, parodydama šio reto lietuvio žmogiškąjį veidą – silpnybes ir trūkumus, būdingus paprastam žmogui. Koncerto metu prisiminimai apie Kudirką jungėsi ir pynėsi į muzikinę puokštę, kurią labai muzikaliai ir jautriai padovanojo jaunieji vainiūniečiai pianistai – Gintarė Jasiūnaitė, Lukrecija Lukošytė, Julija Kilijonaitė, Iveta Danieliūtė, Aušrinė Plonytė, Kristijonas Karačionka, Indrė Tendzegolskytė ir smuikininkų ansamblis. Improvizuodama, tarytum atkurdama ir atidarydama Kudirkos laikmečio muzikinį saloną, jaunuosius atlikėjus, intarpuose tarp savo pasakojimų, pristatė pati aktorė. Skambėjo tik Vinco Kudirkos muzikinės kompozicijos, kurių išties išliko labai nedaug. Visi muzikiniai autoriaus kūriniai turi kažkokį savotišką – „Kudirkišką“ atspalvį. Per visą jo kūrybą tęsiasi labai ryški begalinio ilgesio tema – prarastos meilės? O gal idealo nepasiekiamumo, laisvos Lietuvos vizijos ilgesys...? „Man ilgu, man ilgu...“. Taip savo ilgesį išsakė Vincas Kudirka. Kiekvienas klausytojas iš naujo atrado savąjį Vincą Kudirką, kuris gyveno taip, kaip dirbo - vardan Lietuvos.


Šiltas su meile išartas aktorės Virginijos Kochanskytės žodis, atlikėjų muzikavimas, jaunųjų dailininkų paroda suteikė išskirtinio trijų mūzų – muzikos, poezijos ir dailės vientisumo, bendrumo pojūtį. O žiūrint į jaunųjų dailininkų darbus, spalvas norėjosi prabilti Maironio eilėraščio „Lietuva brangi“ eilutėmis – „Graži tu, mano brangi tėvyne... Ne veltui bočiai tave taip gynė“ ir pridėti Tautiškos giesmės eilutes „Vardan tos Lietuvos Vienybė težydi!“.


Bibliotekininkė Loreta Tamoševičiūtė

Nuotraukos iš Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos archyvo

Akimirkos iš V-ojo Žemaitijos krašto meno ir muzikos mokyklų jaunųjų pianistų festivalio -
konkurso „Pajūrio klavyrai“
MENO MOKYKLOS 60-MEČIO ŠVENTINIO RENGINIO - KONCERTO MIESTOBENDRUOMENEI „...ČIA PRASIDĖJO IR MANO KELIAS...“ AKIMIRKOS
konkurso PRIMO VIOLINO 2018 dalyvius ir laureatus
Sveikiname!
Nacionalinio Lietuvos akordeonistų konkurso laureatus

ETNOKULTŪRINĖS VEIKLOS STOVYKLOS BEI PROJEKTOLIETUVIŲ TAUTINIO MENO TRADICIJOS ŽEMAITIJOJE. MUZIKA, DAILĖ, ARCHITEKTŪRA“ veiklos rezultatų pristatymas

Edukacinė-pažintinė kelionė „Muzikuojame, kuriame ir bendraujame“ į

Ulbroką (Latvija) ir Rygą (Latvija) 2017 m. spalio 13-14 d.

Išvykos bei jungtinio Palangos ir Ulbrokos (Latvija) meno mokyklų mokinių ir mokytojų koncerto akimirkosLietuvos Maximalistais šiemet siekė tapti beveik 500 gabių ir talentingų šalies vaikų.

60 gabiausių Lietuvos moksleivių gavo Lietuvos Maximalistų, kurie renkami jau 15 metų iš eilės, stipendijas.

2017 m. spalio 20 d. Palangos Stasio Vainiūno meno mokykloje
surengtas koncertasMUZIKUOJU SU MOKYTOJU
2017 m. spalio 3 d. surengtas tradicinis mokinių koncertas „Muzikinėspertraukėlės“, skirtas Tarptautinėms Muzikos ir Mokytojų dienoms paminėti.Koncertą organizavo mokytojos Loreta Fridinovienė, Ilona Jurgutytė, JelenaKravcova. Muzikines pertraukėles vedė mokytoja Ilona Jurgutytė.
Tarptautinis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis BALTŲ RAŠTAI
Rugsėjo 1-osios šventė
Balandžio mėn. 22 d. Raudondvario...

I Tarptautinis  instrumentinės muzikos  konkursas „Grokime kartu“

II vaikų ir jaunimo festivalis „ Muzika kviečia kiekvieną“

Balandžio 10 -11 dienomis Kauno J. Gruodžio konservatorijoje  vyko ypač graži akordeono muzikos šventė
Per savaitę – keturi laimėjimai – keturios  pirmos vietos. Įtemptos dienos (03.28 - 04.05) Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos akordeonistams Algirdui Benečiui ir Mantui Leonardo Lizzi „atsipirko“ gerais vertinimais.
XIII Nacionalinio Jono Švedo...

V Žemaitijos krašto fortepijoninių etiudų konkurso nugalėtojus

Jau tapo tradicija, kad...

XVI Žemaitijos ir Klaipėdos krašto jaunųjų akordeonistų konkurso laureatus

Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos akordeonistas Mantas Leonardo Lizzi 12-ą gimtadienį šventė grodamas scenoje.
Stasio Vainiūno meno mokyklos renginys - dovana Vasario 16-ajai
SVEIKINAME III laipsnio diplomų laimėtojus IV-ajame respublikiniame instrumentinių ansamblių konkurse KARAMELĖ Kelmės Algirdo Lipeikos meno mokykloje, Kelmė 2017 m. vasario 15 d.
Sveikiname laureatus
Sveikiname E. Puidokaitę ir jos mokytoją
Šaunuoliai! Laureatė Beatričė Marcinkutė ir jauniausiojo konkurso laureato diplomą pelnęs Jurgis Galdikas
Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos akordeonistai Algirdas Benetis, Mantas Leonardo Lizzi ir jų mokytoja Nijolė Daukšienė moksleivių rudens atostogų metu vyko į festivalį „Tarptautinės akordeono dienos Prahoje“
Rudens mokinių atostogos meno mokykloje prasideda 2016 spalio 31 d. baigiasi 2016 lapkričio 4 d.
Renginiai vyks: 2016 m. lapkričio 11 d. 15.30 val. Žemaičių dailės muziejuje Plungėje 2016 m. gruodžio 16 d. 16.30 val. Prano Domšaičio galerijoje Klaipėdoje

PUSLAPIAI