Nuo lapkričio 9 d. iki lapkričio 29 d. Palangos ugdymo įstaigos dirbs kitaip


Šalyje įsigaliojus karantinui, nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki lapkričio 29 d. Palangos švietimo bei ugdymo įstaigos dirbs kitaip.

Ikimokyklinukai, priešmokyklinukai, pradinukai bei pagal socialinių įgūdžių ugdymo programasbesimokantys specialiųjų (lavinamųjų) klasių mokiniai mokysis įstaigose. Pradinių klasių mokiniai ne tik pertraukų, bet ir pamokų metu turės dėvėti veido kaukes ar kitas veido apsaugos priemones. Ugdymo įstaigose privalės būtiužtikrinti valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas (toliau –saugumo reikalavimai). Svarbu: jeiįstaigoje būtų patvirtintas COVID-19 atvejis ir kiltų koronavirusoišplitimo pavojus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu gali būti koreguojamas įstaigos darbas – ribojama visa ar dalis švietimo įstaigos veiklos, veikla sustabdoma ir (ar) mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu arba stabdomas.

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu bendrojo ugdymo mokyklų 5-12 klasių mokiniai bus mokomi nuotoliniu būdu.

Neformalusis ugdymas bus vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas, išskyrus keletą atvejų. Įstaigose, kuriose mokiniai mokosi kasdieniu būdu, pradinukams galima būrelių ir prailgintos dienos grupės veikla. Taip pat įstaigose galimi individualūs užsiėmimai, veiklos atvirose erdvėse (lauke). Galimi ir ne didesnės kaip 5 mokinių grupės užsiėmimai, jei mokytojas dirba tik toje įstaigoje ir tik su viena mokinių grupe. Tokių užsiėmimų metu privalu užtikrinti 10 kv. metrų plotą vienam besimokančiajam. Visais atvejais privalu užtikrinti saugumo reikalavimus.

Suaugusiųjų neformaliojo švietimo programos bus vykdomos nuotoliniu būdu arba stabdomos, išskyrus kai mokymas vykdomas užtikrinant saugumo reikalavimus ne didesnėms kaip 5 žmonių grupėms bei patalpose, kuriose vykdomas mokymas, užtikrinamas 10 kv. metrų plotas vienam besimokančiajam.

Švietimo pagalba(logopedo, psichologo ir kitų specialistų) įstaigoje gali būti teikiama tokiu pat būdu, kokiu yra vykdoma veikla švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų. Jeigu proceso neįmanoma organizuoti užtikrinant būtinąsias sąlygas, pagalba teikiama nuotoliniu būdu arba stabdoma.

Nemokamas maitinimas. Nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki karantino pabaigos nuotoliniu būdu besimokantiems mokiniams nemokamas maitinimas organizuojamas išduodant suformuotus sausus maisto davinius pagal nustatytas nemokamo maitinimo dienos normas ir kainas savaitei. Kontaktiniu būdu besimokantys mokinai maitinami ugdymo įstaigose.

Mokyklos patalpose negali būti vykdomi renginiai, konferencijos, seminarų, stovyklų, švenčių, bendruomenės šventės, mokymai, sporto renginiai, veiklos uždarose erdvėse, kuriose galimas gyventojų susibūrimas.

Svarbi informacijatėvams, kurių vaikai lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigas, neskarantino laikotarpiutėvai gali nevesti vaikų į darželį ir už praleistas dienas mokestis nebus skaičiuojamas.

Jeigu švietimo įstaigoje dėl koronaviruso plitimo grėsmės Administracijos direktoriaus įsakymu būtų paskelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir dėl to prireiktų prižiūrėti vaiką iki ketvirtos klasės imtinai arba pagal bendrojo ugdymo programą besimokantį vaiką su negalia arba turintį specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų, tuomet tėvai, globėjai, budintys globotojai ar dirbantys seneliai už vaiko priežiūrą galėtų gauti nedarbingumą ir ligos išmoką. Apie grupės, klasės ar visos įstaigos veiklos ribojimus tėvus informuotų švietimo įstaigų vadovai.

 

Palangos sporto centrenuo lapkričio 9 d. iki lapkričio 29 d. užsiėmimai bus vykdomi nuotoliniu būdu, išskyrus individualius užsiėmimus, taip pat – užsiėmimus, organizuojamus atvirose erdvėse. Uždarose erdvėse užsiėmimai galimi, jei užtikrinamas 10 kvmetrų plotas vienam besimokančiajam, mokytojas dirba tik su viena, ne didesne kaip 5 mokinių grupe ir tik vienoje įstaigoje. Visais atvejais privalu užtikrint visus saugumo reikalavimus.

Meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo etapo grupių užsiėmimai, išskyrus sporto renginius, galimi, jei užtikrinami saugumo reikalavimai.

Aukšto meistriškumo sportininkams (dalyvaujantiems Lietuvos sporto šakų federacijų organizuojamose renginiuose – šalies čempionatuose, taurės varžybose, pirmenybėse ir kt.)gali būti organizuojamos sporto pratybos, individualūs (vienam lankytojui) fizinio aktyvumo užsiėmimai, teikiami fizinio aktyvumo ar sporto specialisto, instruktoriaus ar fizinio aktyvumo ar sporto specialisto paslaugų teikėjo, užtikrinant saugumo reikalavimus.

Draudžiama organizuoti komercinius ir nekomercinius kultūros, pramogų, sporto renginius, šventes, muges, festivalius ar kitą tam tikrą laiką trunkančius žmonių susibūrimus viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku, išskyrus aukšto meistriškumo sportininkų sporto pratybas.

Aukšto meistriškumo sporto varžybos galės būti vykdomos tik be žiūrovų ir užtikrinant saugumo reikalavimus.

Nuo lapkričio 9 d. iki karantino pabaigos Palangos miesto teritorijoje sporto ir fizinio aktyvumo veiklą vykdančios viešosios, privačios įstaigos, sporto klubai, asociacijos neformaliojo ugdymo programų ir sportininkų rengimo užsiėmimus privalo vykdyti nuotoliniu būdu, išskyrus sportininkų treniruotes, kurie dalyvauja šalies sporto federacijų organizuojamose renginiuose (šalies čempionatai, taurės varžybos, pirmenybės ir kt.), užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Page 1 of 2  > >>

Kasmetiniame pavasario renginyje festivalyje  “Džiazo fiesta 2021”, kurį organizuoja Kauno 1-oji muzikos mokykla, šiemet dalyvavo ypač gausus būrys jaunųjų atlikėjų!

Jaunieji Meno mokyklos

mokytojos Aušrinės Žilinskės

gitaros klasių mokiniai

virtualaus Lietuvos gitaros solistų ir ansamblių konkurso-festivalio

DŽIAZUOJANČIOS GITAROS – 2021

dalyviai

2021 m. balandžio 11 d.

Vievio meno mokykla

Balandžio 8 d. Respublikiniame gitarų festivalyje „Gintarinė gitaros styga 2021“ dalyvavo Palangos Stasio Vaniūno meno mokyklos

mokytojos Aušrinės Žilinskės 3 gitaros klasės mokiniai

2021m. balandžio 9 d. Plungės Mykolo Oginskio meno mokykloje įvyko virtualus jubiliejinis vaikų ir jaunimo dainų festivalis- konkursas „Skambioji daina“. Šiemet net 78 dalyviai jaunieji solistai savo video pasirodymus siuntė iš Alytaus, Vilniaus, Zarasų, Rokiškio, Kauno, Pagėgių, Neringos, Klaipėdos, Palangos, Salantų, Akmenės, Mažeikių, Skuodo, Kartenos, Kretingos, Šiaulių, Kuršėnų, Kelmės, Platelių ir Plungės. Dainininkus konkursui ruošė 40 mokytojų.

Ką tik Plungės Mykolo Oginskio meno mokykloje nuskambėjo  XI tarptautinis virtualus vaikų ir jaunimo pučiamųjų instrumentų solistų ir ansamblių festivalis - konkursas ,,PAVASARIO TRIMITAI 2021”.

Konkurse varžėsi  210 jaunųjų muzikantų  iš 8 Europos šalių: Portugalijos, Rumunijos, Estijos, Latvijos, Baltarusijos, Ukrainos, Rusijos ir Lietuvos.  Šiame festivalyje - konkurse dalyvavo ir mūsų mokyklos mokiniai Marija Savickaitė ir Dovydas Vileikis bei tapo II vietos lauretais.

 

Sveikiname mokinius Mariją, Dovydą, jų  mokytojus Loretą Fridinovienę, Raimundą Žilių ir  koncertmeisterius Karoliną Butrimavičienę, Vincą Paulauską!

2021 m. kovo 31 d.

2021 m. kovo 25 dieną Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykloje vyko virtualus kanklininkų  konkursas „AKIMIRKOS ŽAISMAS 2021".

akordeonistę Gretą Vaitekūnaitę

respublikiniame virtualiame jaunųjų atlikėjų
konkurse "Naujieji atradimai"
pelniusią
II vietos laureato diplomą!
Gretos mokytoja Nijolė Daukšienė.
2021-02-15
Utena

2 akordeono klasės mokinę Gretą Vaitekūnaitę  jaunųjų atlikėjų konkurse LINKSMOJI POLKUTĖ laimėjus II vietą.  Gretos mokytoja Nijolė Daukšienė.

5 saksofono klasės mokinys

Dovydas Vileikis

tapo II-os vietos laureatas

antrajame respublikiniame jaunųjų atlikėjų konkurse

KARALIŠKASIS BAROKAS 2021.

Dovydo saksofono mokytojas Raimundas Žilius,

koncertmeisteris Vincas Paulauskas.

Nuoroda:

https://www.youtube.com/watch?v=o4NPW9b_sOc

1 dailės pagrindinio ugdymo klasės mokinę PAULA FEDČENKO

ir konkurso dalyvę DONATĄ KONTRIMAITĘ

Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos ankstyvojo meninio ugdymo vaikų darbų PARODA
Mokyklos foje visą gruodį eksponuojami dailės skyriaus ...
Tarptautinė vaikų ir jaunimo keramikos paroda „Odė Žemei“ turėjusi vykti galerijoje š.m. pavasarį kovo mėn. perkelta į virtualią erdvę ...

jaunąją kanklininkę Sofiją Savickaitę ir jos mokytoją Jurgitą Petkutę-Marcinkienę!

Sofija pelnė III vietą

IX tarptautiniame jaunųjų atlikėjų tautiniais instrumentais konkurse

MUZIKOS BURTAI 2020

2020-11-28/12-06

Klaipėda


MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO KŪRYBOS GELMĖ

Tarptautinio konkurso „Planeta šiandien… ir rytoj?”,

įvykusio  Prancūzijoje, Paryžiuje(UNESCO centras)laureates

Pajūrio akmens amžiaus kultūros atspindžiai jaunųjų dailininkų kūryboje

2020 m. rugsėjo-spalio mėn. Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos dailės skyriaus  pradinio ir pagrindinio ugdymo mokiniai dalyvavo NVŠ programoje „Eksperimentinės – kūrybinės dirbtuvės „Uuuupuodai“: ....

Šalyje įsigaliojus karantinui, nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki lapkričio 29 d. Palangos švietimo bei ugdymo įstaigos dirbs kitaip.

Ikimokyklinukai, priešmokyklinukai, pradinukai bei pagal socialinių įgūdžių ugdymo programasbesimokantys specialiųjų (lavinamųjų) klasių mokiniai mokysis įstaigose. Pradinių klasių mokiniai ne tik pertraukų, bet

Sveikiname!

Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos dailės klasių mokiniai dalyvavo pasaulyje didžiausio meno projekto, kurį organizavo UNESCO centras Prancūzijoje, vaikų piešinių konkurse „Planeta šiandien... ir rytoj?“. Į šį konkursą darbus siuntė 271 mokykla, dalyvavo 5.500 vaikų

iš 66 valstybių.

DŽIAUGIAMĖS ALISOS, AUSTĖS, AUKSĖS, ANDŽELIKOS, KRISTUPO, PAULINOS, SAULĖS PIEŠINIAIS.

MOKYTOJA RASA UŽPELKYTĖ

NUOTOLINIS. DARBŲ TEMOS: „Paukščių miestas miške“, „Gyvybės medis“, „Viščiuko kelionė“,  „Diena-naktis“, Upeliuko kelionė“, „Gaidelis svečiuojasi pas spalvas“

AČIŪ JUSTĖS, KOTRYNOS, PERKAUS, RUGILĖS TĖVELIAMS KURIE ATSIUNTĖ NUOSTABIUS JŲ PIEŠINIUS

MOKYTOJA RASA UŽPELKYTĖ

NUOTOLINIS. DARBELIŲ TEMOS: „Seku, piešiu pasaką“, „Paukščių miestas mieste“, „Viščiuko istorija“, „Upeliuko kelionė“, „Bitės darbininkės“

INETOS, JORĖS, JULIJOS, ROBERTOS, TAJAUS, VĖJO, OSKARO, MATĖJAUS, MARIJOS SAULĖS PIEŠINIAI.

MOKYTOJA RASA UŽPELKYTĖ

NUOTOLINIS. DARBŲ TEMOS: „Keistas dailininkas“, „Pavasario spalvos“, „Mėnulio ir saulės draugystė“, „Dovana mamai“, „Įdomus dinozauras“

XXVIII respublikiniame Juozo Pakalnio

jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos instrumentais

KONKURSE

sėkmingai pasirodė jaunieji Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos

pučiamųjų klasių mokiniai:

2020 m. birželio 27 dieną  Mantas Leonardo Lizzi (mokytoja N.  Daukšienė) dalyvavo Nacionaliniame akordeonistų konkurse Kaune ir pelnė net du DIDŽIUOSIUS PRIZUS solo ir ansamblyje su klaipėdiete Gabriele Kunickaite (mokytoja  V.Navickienė).

Nuo rudens Mantas mokysis Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje, mokytojo Laimono Salijaus akordeono klasėje.

Sveikiname, džiaugiamės ir linkime tolimesnės sėkmės!

Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla

dailės pagrindinio ugdymo 2 kl. 1 gr.,

erdvinė plastinė raiška, skulptūra

Darbų vadovė Dovilė Oškinytė

2020 m. kovo/balandžio mėn.

NUOTOLINIS

Sveikiname Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos dailės klasių mokinius, respublikinio mokinių kūrybinių darbų konkurso „Pravėriau vario vartelius“ dalyvius.
Palangos Stasio Vainiūno mokykla tapo jau trečią kartą prieš Kalėdas vykstančios socialinės iniciatyvos „MISIJA LAPLANDIJA“ dalimi!
Akimirkos iš V-ojo Žemaitijos krašto meno ir muzikos mokyklų jaunųjų pianistų festivalio -
konkurso „Pajūrio klavyrai“
MENO MOKYKLOS 60-MEČIO ŠVENTINIO RENGINIO - KONCERTO MIESTOBENDRUOMENEI „...ČIA PRASIDĖJO IR MANO KELIAS...“ AKIMIRKOS
konkurso PRIMO VIOLINO 2018 dalyvius ir laureatus
Sveikiname!
Nacionalinio Lietuvos akordeonistų konkurso laureatus

ETNOKULTŪRINĖS VEIKLOS STOVYKLOS BEI PROJEKTOLIETUVIŲ TAUTINIO MENO TRADICIJOS ŽEMAITIJOJE. MUZIKA, DAILĖ, ARCHITEKTŪRA“ veiklos rezultatų pristatymas

Edukacinė-pažintinė kelionė „Muzikuojame, kuriame ir bendraujame“ į

Ulbroką (Latvija) ir Rygą (Latvija) 2017 m. spalio 13-14 d.

Išvykos bei jungtinio Palangos ir Ulbrokos (Latvija) meno mokyklų mokinių ir mokytojų koncerto akimirkosLietuvos Maximalistais šiemet siekė tapti beveik 500 gabių ir talentingų šalies vaikų.

60 gabiausių Lietuvos moksleivių gavo Lietuvos Maximalistų, kurie renkami jau 15 metų iš eilės, stipendijas.

2017 m. spalio 20 d. Palangos Stasio Vainiūno meno mokykloje
surengtas koncertasMUZIKUOJU SU MOKYTOJU
2017 m. spalio 3 d. surengtas tradicinis mokinių koncertas „Muzikinėspertraukėlės“, skirtas Tarptautinėms Muzikos ir Mokytojų dienoms paminėti.Koncertą organizavo mokytojos Loreta Fridinovienė, Ilona Jurgutytė, JelenaKravcova. Muzikines pertraukėles vedė mokytoja Ilona Jurgutytė.

PUSLAPIAI