Categories: Buve
      Date: Feb 28, 2017
     Title: Žmogaus misterija. „Dedikacija Vincui Kudirkai ir... Lietuvai“
Stasio Vainiūno meno mokyklos renginys - dovana Vasario 16-ajai

Žmogaus misterija. „Dedikacija Vincui Kudirkai ir... Lietuvai“

Stasio Vainiūno meno mokyklos renginys - dovana Vasario 16-ajai


Šventinės nuotaikos vedini, bei atsiliepdami į Prezidentės kvietimą Vasario 16-ąją švęsti linksmai ir išradingai Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos moksleiviai ir mokytojai istorinėje Kurhauzo salėje miesto bendruomenei organizavo ir dovanojo šventinį renginį, skirtą Valstybės atkūrimo dienai. Kurhauzo fojė lankytojus pasitiko kūrybinių darbų paroda „Dedikacija Lietuvai“. Parodai darbus sukūrė mokyklos jaunieji dailininkai, kuriuos moko mokytojai Lendrūna Moncevičienė, Dovilė Oškinytė, Audronė Bukauskienė, Petras Baronas, Ineta Šypalė, Rasa Užpelkytė. Pasigrožėję spalvingais, lietuviškomis intonacijomis alsuojančiais kūrybiniais darbais visi rinkosi į koncertų salę.

„Manau, kad nebus per daug pasakius, jog tolima Vasario 16-osios aušra jau brėško Saulės grumtynėse ir Žalgirio mūšyje, Mažvydo „Katekizme“ ir Donelaičio „Metuose“, Maironio „Pavasario balsuose“ ir Kudirkos Tautiškoje giesmėje – tai vis Lietuvos gyvybės liudijimas kardo ir plunksnos pastangomis ginti valstybę ir ugdyti tautą joje. Vadinasi Vasario 16-osios aktas, skelbiantis Lietuvos valstybingumo atkūrimą, remiasi į visą mūsų istoriją“ (Justinas Marcinkevičius). Šiais literatūros klasiko ir tautos poeto žodžiais prasidėjo literatūrinė– muzikinė kelionė „Žmogaus misterija. Dedikacija Vincui Kudirkai“. Nesunku nuspėti, kad šis renginys skirtas ypatingam žmogui, kuris gyveno taip, kaip kalbėjo. Su šviesa ir tiesa. Ir toje šviesoje ir tiesoje sudegė. Gydytojas, rašytojas, publicistas, poetas, muzikas. Didysis varpininkas, organizavęs draudžiamos periodikos žurnalo „Varpas“ ir laikraščio „Ūkininkas“ leidimą, Tautiškos giesmės autorius. Būtent čia jis išdėstė savo idealus. Vincas Kudirka - Lietuvos grynuolis, poetas kovotojas, tapęs lietuvių tautos atgimimo simboliu.


Suprasti ne kaip simbolio, o kaip žmogaus neužmirštamumo paslaptį, keliauti jo gyvenimo ir kūrybos keliu padėjo ypatinga koncerto viešnia – aktorė ir skaitovė Virginija Kochanskytė, UNISEF Geros valios ambasadorė. Šventinį renginį pradėjo Adrija Burbaitė sugiedodama Tautišką giesmę. Plačiai, išsamiai ir laisvai improvizuodama aktorė Virginija Kochanskytė koncertui suteikė ypatingą atspalvį ir šilumą. Tiek informacijos apie laisvės šaulį dar nebuvome girdėję. Vaikystė, jaunystė, netikėtai užgriuvusi liga... Bet tai tik dar labiau skatino jaunąjį Vincą siekti savo svajonės, idealo „Karvelėli mėlynasai‘, „Ne tas yra didis“ – ypatinga akustika šie eilėraščiai nuskambėjo iš aktorės lūpų, tarsi aidas iš praeities. Virginija Kochanskytė visus esančius klausytojus vedė Kudirkos gyvenimo labirintais, parodydama šio reto lietuvio žmogiškąjį veidą – silpnybes ir trūkumus, būdingus paprastam žmogui. Koncerto metu prisiminimai apie Kudirką jungėsi ir pynėsi į muzikinę puokštę, kurią labai muzikaliai ir jautriai padovanojo jaunieji vainiūniečiai pianistai – Gintarė Jasiūnaitė, Lukrecija Lukošytė, Julija Kilijonaitė, Iveta Danieliūtė, Aušrinė Plonytė, Kristijonas Karačionka, Indrė Tendzegolskytė ir smuikininkų ansamblis. Improvizuodama, tarytum atkurdama ir atidarydama Kudirkos laikmečio muzikinį saloną, jaunuosius atlikėjus, intarpuose tarp savo pasakojimų, pristatė pati aktorė. Skambėjo tik Vinco Kudirkos muzikinės kompozicijos, kurių išties išliko labai nedaug. Visi muzikiniai autoriaus kūriniai turi kažkokį savotišką – „Kudirkišką“ atspalvį. Per visą jo kūrybą tęsiasi labai ryški begalinio ilgesio tema – prarastos meilės? O gal idealo nepasiekiamumo, laisvos Lietuvos vizijos ilgesys...? „Man ilgu, man ilgu...“. Taip savo ilgesį išsakė Vincas Kudirka. Kiekvienas klausytojas iš naujo atrado savąjį Vincą Kudirką, kuris gyveno taip, kaip dirbo - vardan Lietuvos.


Šiltas su meile išartas aktorės Virginijos Kochanskytės žodis, atlikėjų muzikavimas, jaunųjų dailininkų paroda suteikė išskirtinio trijų mūzų – muzikos, poezijos ir dailės vientisumo, bendrumo pojūtį. O žiūrint į jaunųjų dailininkų darbus, spalvas norėjosi prabilti Maironio eilėraščio „Lietuva brangi“ eilutėmis – „Graži tu, mano brangi tėvyne... Ne veltui bočiai tave taip gynė“ ir pridėti Tautiškos giesmės eilutes „Vardan tos Lietuvos Vienybė težydi!“.


Bibliotekininkė Loreta Tamoševičiūtė

Nuotraukos iš Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos archyvo

{Gallery dir='2017_0216'}