Dailei gabūs vaikai turi galimybę mokytis Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos dailės skyriuje Palangoje ir Šventojoje.

Dailės skyrius įkurtas 1983 metais. 2005 metais įsteigtas dailės skyrius ir Šventosios pagrindinėje mokykloje.

Dailės skyriuje yra tris metus trunkančio pradinio ugdymo ir keturis metus trunkančio pagrindinio dailės ugdymo klasės. Mokytoja ekspertė Lendrūna Moncevičienė, mokytojai metodininkai Petras Baronas, Danguolė Baravykienė, Dovilė Oškinytė, Audronė Bukauskienė, vyresnioji mokytoja Rasa Užpelkytė moko tapybos, piešimo, skulptūros, kompozicijos pagrindų, dėsto dailės pažinimą, mokytoja Ineta Šypalė - keramikos. Jaunieji dailininkai sėkmingai dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose vaikų piešinių konkursuose, įvairiuose edukaciniuose kūrybiniuose projektuose, rengiamos parodos mokykloje ir įvairiose miesto ir šalies erdvėse. Sėkmingai vykdomi integruoti dailės ir muzikos projektai.