Didžiausias mokinių ir mokytojų skaičiumi yra fortepijono skyrius. Šiuo metu čia mokosi virš šimto muzikai gabių vaikų. Skambinti fortepijonu jaunuosius atlikėjus moko mokytojos metodininkės Rasa Daukšienė, Edita Jašinskienė, Dalia Staškūnienė; vyresnieji mokytojai Neringa Gricienė, Ilona Jurgutytė, Virginija Juškienė, Svetlana Paugienė, Vincas Paulauskas, Inesa Tiškienė, Galina Zadonskaja, Edita Žeromskaitė, Reda Andriekutė ir Adelė Daunoravičiūtė. Fortepijono skyriaus mokiniai miesto ir mokyklos vardą garsina sėkmingai dalyvaudami įvairiuose koncertuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose jaunųjų atlikėjų festivaliuose, konkursuose, respublikiniuose kamerinių ansamblių festivaliuose, meistriškumo pamokose ir seminaruose, įvairiuose bendradarbiavimo projektuose.

Kadangi groti fortepijonu mokosi visų dalykų mokiniai, tad ryšio su kitais mokomaisiais dalykais plėtojimas – vienas svarbiausių ugdymo siekių. Pūtikai, stygininkai, liaudies instrumentais grojantys vaikai supažindinami su šiuo instrumentu, interpretacijos vingrybėmis, improvizacijos menu per antrojo instrumento (fortepijono) pamokas. Nuo 2005 m. vaikai turi galimybę mokytis atidarytose fortepijono klasėse Šventosios pagrindinėje mokykloje.