Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių
skaičius

Darbuotojų
skaičius

Vidutinis mėnesio
bruto darbo
užmokestis
už 2017 m., neatskaičius mokesčių, Eur

Vidutinis mėnesio
bruto darbo
užmokestis
už 2018 m. I ketv., neatskaičius mokesčių, Eur

1

Direktorius, pavaduotojai

3

3

1022,33

1090,12

2

Specialistas (mokytojas, už pedagoginę normą)

8

523,63

560,40

3

Specialistas (vyresnysis mokytojas, už pedagoginę normą)

15

598,67

621,35

4

Specialistas (mokytojas metodininkas, už pedagoginę normą)

17

641,08

665,37

5

Specialistai

3

3

720,67

771,00

6

Kvalifikuoti darbuotojai

3,25

3

390,00

427,09

7

Valytojas, kiemsargis

3.5

4

380,00

400,00

8

Sargas - rūbininkas

4

4

503,30

523,73