Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių
skaičius

Darbuotojų
skaičius

Vidutinis mėnesio
bruto darbo
užmokestis
už 2016 m., neatskaičius mokesčių, Eur

Vidutinis mėnesio
bruto darbo
užmokestis
už 2017 m. IIketv., neatskaičius mokesčių, Eur

1

Direktorius

1

1

1170,16

1168,73

2

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

1

927,74

884,99

3

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1

1

569,41

1016,60

4

Specialistas (mokytojas, už pedagoginę normą)

9

508,03

512,00

5

Specialistas (vyresnysis mokytojas, už pedagoginę normą)

14

579,86

585,37

6

Specialistas (mokytojas metodininkas, už pedagoginę normą)

20

599,12

626,84

7

Specialistas (mokytojas ekspertas, už pedagoginę normą)

1

702,48

708,18

8

Vyriausias buhalteris

1

1

640,03

959,18

9

Kasininkas - sąskaitininkas

0.5

1

182,93

239,79

10

Raštinės (archyvo) vedėjas

1

1

365,00

657,72

11

Bibliotekininkas

1

1

413,50

557,24

12

Muzikos instrumentų derintojas

1

1

473,93

522,00

13

Valytojas

3

3

365,55

380,00

14

Kiemsargis

0.5

1

182,50

190,00

15

Pastatų ir sistemos priežiūros, remonto darbininkas

1

1

365,00

417,60

16

Sargas - rūbininkas

4

4

485,85

517,48