Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių
skaičius

Darbuotojų
skaičius

Vidutinis mėnesio
bruto darbo
užmokestis
už 2019 m.,     neatskaičius mokesčių, Eur

Vidutinis mėnesio
bruto darbo
užmokestis
už 2020 m.           IV ketv.,     neatskaičius mokesčių, Eur

1

Direktorius, pavaduotojai

3

3

1555,65

1596,32

2

Specialistas(mokytojas, be kvalifikacinės kategorijos už etatą)

 

1

1112,39

1307,68

3

Specialistas (mokytojas, už etatą)

 

10

1199,76

1309,44

4

Specialistas (vyresnysis  mokytojas, už etatą)

 

13

1290,58

1416,80

5

Specialistas (mokytojas metodininkas, už etatą)

 

15

1380,54

1517,12

6

Specialistas (mokytojas ekspertas, už etatą)

 

3

1557,00

1708,96

7

Specialistai (už etatą)

4,75

5

1012,05

1708,96

8

Kvalifikuoti darbuotojai (už etatą)

1,5

1

787,15

1202,67

9

Valytojas, kiemsargis (už etatą)

3,5

4

555,00

607,00

10

Sargas ir  rūbininkai(už etatą)

4

4

757,08

827,56


Darbo užmokesčio sistema <<