Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių
skaičius

Darbuotojų
skaičius

Vidutinis mėnesio
bruto darbo
užmokestis
už 2017 m., neatskaičius mokesčių, Eur

Vidutinis mėnesio
bruto darbo
užmokestis
už 2018 m. III ketv., neatskaičius mokesčių, Eur

1

Direktorius, pavaduotojai

3

3

1022,33

1174,08

2

Specialistas (mokytojas, už etatą)

8

850,65

916,24

3

Specialistas (vyresnysis mokytojas, už etatą)

15

972,55

988,45

4

Specialistas (mokytojas metodininkas, už etatą)

17

1041,45

1057,35

5 Specialistas (mokytojas ekspertas, už etatą) 2 1176,60 1192,50

6

Specialistai

3

3

720,67

925,07

7

Kvalifikuoti darbuotojai

3,25

3

390,00

517,82

8

Valytojas, kiemsargis

3.5

4

380,00

400,00

9

Sargas - rūbininkas

4

4

503,30

526,58