Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių
skaičius

Darbuotojų
skaičius

Vidutinis mėnesio
bruto darbo
užmokestis
už 2016 m., neatskaičius mokesčių, Eur

Vidutinis mėnesio
bruto darbo
užmokestis
už 2017 m. IIIketv., neatskaičius mokesčių, Eur

1

Direktorius, pavaduotojai

3

3

889,10

1055,46

2

Specialistas (mokytojas, už pedagoginę normą)

9

508,03

523,63

3

Specialistas (vyresnysis mokytojas, už pedagoginę normą)

15

579,86

598,67

4

Specialistas (mokytojas metodininkas, už pedagoginę normą)

17

599,12

641,08

5

Specialistas (mokytojas ekspertas, už pedagoginę normą)

1

702,48

869,08

6

Specialisti

2

2

526,77

758,21

7

Kvalifikuoti darbuotojai

4,25

4

396,25

524,44

8

Kiemsargis

3.5

4

365,37

380,00

16

Sargas - rūbininkas

4

4

485,85

512,08