Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių
skaičius

Darbuotojų
skaičius

Vidutinis mėnesio
bruto darbo
užmokestis
už 2018 m., neatskaičius mokesčių, Eur

Vidutinis mėnesio
bruto darbo
užmokestis
už 2019 m. I ketv., neatskaičius mokesčių, Eur

1

Direktorius, pavaduotojai

3

3

1136,20

1549,89

2 Specilistas (mokytojas, be kvalifikacinės kategorijos už etatą) 1 846,68 1105,47

3

Specialistas (mokytojas, už etatą)

8

916,24

1196,30

4

Specialistas (vyresnysis mokytojas, už etatą)

15

988,45

1290,58

5

Specialistas (mokytojas metodininkas, už etatą)

17

1057,35

1380,54

6 Specialistas (mokytojas ekspertas, už etatą) 2 1192,50 1557,00

7

Specialistai

4,75

3

803,97

1204,89

8

Kvalifikuoti darbuotojai

1,5

1

522,90

761,20

9

Valytojas, kiemsargis

3.5

4

401,20

555,00

10

Sargas - rūbininkas

4

4

537,00

732,26