Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių
skaičius

Darbuotojų
skaičius

Vidutinis mėnesio
bruto darbo
užmokestis
už 2016 m., neatskaičius mokesčių, Eur

Vidutinis mėnesio
bruto darbo
užmokestis
už 2017 m. IVketv., neatskaičius mokesčių, Eur

1

Direktorius, pavaduotojai

3

3

889,10

1056,40

2

Specialistas (mokytojas, už pedagoginę normą)

9

508,03

523,63

3

Specialistas (vyresnysis mokytojas, už pedagoginę normą)

15

579,86

598,67

4

Specialistas (mokytojas metodininkas, už pedagoginę normą)

17

599,12

641,08

5

Specialistai

2

2

526,77

758,21

6

Kvalifikuoti darbuotojai

4,25

3

396,25

524,44

7

Valytojas, kiemsargis

3.5

4

365,37

380,00

8

Sargas - rūbininkas

4

4

485,85

523,98