PALANGOS STASIO VAINIŪNO MENO MOKYKLA SKELBIA ATRANKĄ DAILĖS (TAPYBOS) MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI


Skelbiama atranka dailės (tapybos) mokytojo nepilnu darbo krūviu pareigoms užimti. Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680. Mokytojai, pretenduojantys į šią pareigybę turi atitikti Lietuvos Respublikos Švietimo Įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas;

pedagogo kvalifikacija ir pedagoginio darbo patirtis;

kompiuterinis raštingumas.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;

4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą;

5. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

6. Gyvenimo aprašymą;

Dokumentai pateikiami adresu Maironio g. 8, 00134 Palanga.

Dokumentai priimami iki rugpjūčio 29 d. darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka nuo 12.00 iki 13.00 val.).

Darbo krūvis  12 – 14 kontaktinių valandų per savaitę;:

Darbo užmokestis priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

Atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui 2017 m. rugpjūčio 30 d. Palangos Stasio Vainiūno mokykloje, Maironio g. 8.