Didelę reikšmę mokinių ruošimui, ugdymui, savarankiškam jų darbui turi muzikos mokyklos biblioteka. Joje sukaupta nemažai natų, įvairios muzikos literatūros, metodinės medžiagos, periodinių leidinių, vertingų dailės knygų. Biblioteką rūpestingai tvarko, joje organizuoja parodėles bei dažnai veda koncertus bibliotekininkė Loreta Tamoševičiūtė.
Virš keturiasdešimt metų mokyklos raštvedyba rūpinasi sekretorė Milda Puodžiūnienė.
Mokyklos finansus ir apskaitą tvarko vyresnioji buhalterė Audronė Biknevičienė ir kasininkė-sąskaitininkė Adelė Barkauskienė.
Mokyklos ūkiu rūpinasi direktoriaus pavaduotojas ūkiui Algimantas Biknevičius ir darbininkas Andrius Burba.
Mokyklos instrumentus tvarko, derina instrumentų meistras Vladimir Varlamov.
Mokyklos patalpų švara rūpinasi valytojos Raimonda Besedinienė, Laima Beniušienė ir Kristina Čiunkaitė.
Mokyklos saugumą ir tvarką užtikrina sargai - rūbininkai Marija Einienė, Genovaitė Bakanienė, Irina Konova, Danutė Puškorienė. Mokyklos aplinką tvarko Vytautas Beniušis.