PALANGOS STASIO VAINIŪNO MENO MOKYKLAJuridinio asmens kodas
190275470
Adresas
Maironio gatvė 8, Palanga
Pašto kodas
00134
Telefonai
Direktorius:
+370 460 53 030
Pavaduotojai ugdymui, sekretorė, buhalterija:
+370 460 56 256
Mokytojų kambarys, biblioteka:
+370 460 53 939
Faksas
+370 460 53 030
Elektroninis paštas
vainiuno@gmail.com