PALANGOS STASIO VAINIŪNO MENO MOKYKLAJuridinio asmens kodas
190275470
Adresas
Maironio gatvė 8, Palanga
Pašto kodas
00134
Telefonai
Direktorius:
+370 460 53 030
Pavaduotojai ugdymui:
+370 460 56 256
Raštinė:
+370 460 30 651
Buhalterija:
+370 460 30 650
Biblioteka:
+370 460 53 939
Elektroninis paštas
vainiuno@gmail.com