Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 91 straipsnių nuostatomis:

 

Pareigybė

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Vyriausiasis buhalteris