Pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija

Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 91 straipsnių nuostatomis:

Pareigybė
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
Vyriausiasis buhalteris