PALANGOS STASIO VAINIŪNO MENO MOKYKLA

 

 

 

Juridinio asmens kodas

190275470

Adresas

Maironio gatvė 8, Palanga

Pašto kodas

00134

Telefonai

Direktorius: +370 460 53 030

Pavaduotoja ugdymui: +370 460 56256

Raštinė: +370 460 30 651

Buhalterija: +370 460 30 650

Biblioteka: +370 460 53939

Elektroninis paštas

vainiuno@gmail.com

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Mokyklos priklausomybė

Savivaldybės mokykla

Paskirtis

Muzikinio ugdymo mokyklos, Dailės ugdymo mokyklos

Grupė

Neformaliojo švietimo mokyklos

Mokyklos tipas

Neformaliojo vaikų švietimo mokykla

Mokymo forma

Dieninė

Mokymo kalba

Lietuvių

 Mokyklos nuostatai >>MOKYKLOS VIZIJA

 

Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla – meninio ugdymo ir mokymosi centras, atviras įvairių poreikių ir gebėjimų vaikams, jaunuoliams ir suaugusiems.

 

MISIJA

 

Teikti profesionalius akademinius pasirinktos meno srities pažinimo pagrindus, atskleisti, ugdyti ir puoselėti asmens prigimtines galias, individualybę ir talentą, atsižvelgiant į poreikius, gebėjimus bei galimybes. Ugdyti asmenybę – kūrybingą ir kultūringą savo valstybės pilietį, gebantį sėkmingai įsilieti į miesto, šalies kultūrinę erdvę.

 

STRATEGINIS TIKSLAS

 

Tęsiant akademines meninio ugdymo tradicijas, atsiliepti į dabarties aktualijas ir siekti tapti modernia meno mokykla, teikiančia kokybišką meninį ugdymą įvairių poreikių ir gabumų vaikams ir jaunuoliams, padedančia ruošti jaunimą aktyviai gyventi ir kurti besikeičiančioje ateities visuomenėje.

 

PRIORITETAI

 

1. Meninio ugdymo kokybės, efektyvumo ir įvairovės didinimas.

2. Palankių ir saugių ugdymo ir ugdymosi sąlygų mokykloje užtikrinimas.

--------------------------------------------------