Šalyje įsigaliojus karantinui, nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki lapkričio 29 d. Palangos švietimo bei ugdymo įstaigos dirbs kitaip.

Ikimokyklinukai, priešmokyklinukai, pradinukai bei pagal socialinių įgūdžių ugdymo programasbesimokantys specialiųjų (lavinamųjų) klasių mokiniai mokysis įstaigose. Pradinių klasių mokiniai ne tik pertraukų, bet......

[Plačiau...]

 

 

 

 

Su Tarptautine Mokytojų ir Muzikos diena sveikina

meno mokyklos absolventas akordeonistas

MANTAS LAONARDO LIZZI

ir styginių kvartetas „Impresio“

CarlosGardel. PorunaCabeza

įrašas iš M. Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo „Pagalba Lietuvos vaikams“

atlikėjų  koncertas LDK Valdovų rūmuose, Vilniuje

 

 

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ  2020 M. LIEPOS 8 D. PASKELBĖ KONKURSUS

ŠIŲ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ PAREIGOMS EITI:

1. Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos.

2. Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“.

3. Palangos lopšelio-darželio „Sigutė“.

4. Palangos pradinės mokyklos

5. Palangos sporto centro.

6. Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos.

7. Palangos Šventosios pagrindinės mokyklos.

8. Palangos švietimo pagalbos tarnybos.

Pagrindinis skelbimas įdėtas į Palangos miesto savivaldybės interneto svetainę adresu www.palanga.lt skiltyje „Veikla ir aktuali informacija“ / „Darbo pasiūlymai ir karjera“.

 

 

 

PALANGOS STASIO VAINIŪNO MENO MOKYKLOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

PALANGOS STASIO VAINIŪNO MENO MOKYKLOSDARBO ORGANIZAVIMAS KARANTINO LAIKOTARPIU

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. KOVO 14 D. NUTARIMU NR. 207

„DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“

NUO 2020 M. KOVO 16 D. 00 VAL. IKI BALANDŽIO 27 D. 24 VAL.

 

VISOJE LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBTAS
KARANTINAS


KARANTINO LAIKOTARPIU PATEKIMAS Į MOKYKLĄ DRAUDŽIAMAS

 

INTERESANTŲ APTARNAVIMAS KARANTINO LAIKOTARPIU
VYKDOMAS NUOTOLINIU BŪDU


Susisiekti su mokyklos administracija galima el. paštu vainiuno@gmail.com
ir kontaktiniais telefonais 8 460 53030, 8 683 91966
Klausimai bus nukreipiami darbuotojams pagal jų kompetenciją ir bus atsakyta.Karantino laikotarpiu mokykloje neorganizuojami posėdžiai, susirinkimai, pasitarimai.Mokyklos administracija ir nepedagoginis personalas dirba įprastu darbo režimu.
Mokytojai ugdymą vykdo nuotoliniu būdu.


Visa aktuali informacija, susijusi su koronaviruso grėsmėmis ir
prevencija skelbiama ir nuolat papildoma:

 

Palangos miesto savivaldybės tinklapyje: http://www.palanga.lt/

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklapyje: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos tinklapyje: https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro tinklapyje: https://nvsc.lrv.lt/

Užkrečiamų ligų ir AIDS centro tinklapyje: http://www.ulac.lt/lt/covid-19-isplitimas

Veikia visą parą nemokama koronaviruso karštoji linija 1808

https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/pradeda-veikti-koronos-karstoji-linija-1808

 

Prašome laikytis visų medikų ir kitų specialistų rekomendacijų.
Saugokime save ir kitus. Būkime sveiki.

 

 

PALANGOS STASIO VAINIŪNO MENO MOKYKLA

 

 

 

Juridinio asmens kodas

190275470

Adresas

Maironio gatvė 8, Palanga

Pašto kodas

00134

Telefonai

Direktorius: +370 460 53 030

Pavaduotoja ugdymui: +370 460 56256

Raštinė: +370 460 30 651

Buhalterija: +370 460 30 650

Biblioteka: +370 460 53939

Elektroninis paštas

vainiuno@gmail.com

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Mokyklos priklausomybė

Savivaldybės mokykla

Paskirtis

Muzikinio ugdymo mokyklos, Dailės ugdymo mokyklos

Grupė

Neformaliojo švietimo mokyklos

Mokyklos tipas

Neformaliojo vaikų švietimo mokykla

Mokymo forma

Dieninė

Mokymo kalba

Lietuvių

 Mokyklos nuostatai >>MOKYKLOS VIZIJA

 

Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla – meninio ugdymo ir mokymosi centras, atviras įvairių poreikių ir gebėjimų vaikams, jaunuoliams ir suaugusiems.

 

MISIJA

 

Teikti profesionalius akademinius pasirinktos meno srities pažinimo pagrindus, atskleisti, ugdyti ir puoselėti asmens prigimtines galias, individualybę ir talentą, atsižvelgiant į poreikius, gebėjimus bei galimybes. Ugdyti asmenybę – kūrybingą ir kultūringą savo valstybės pilietį, gebantį sėkmingai įsilieti į miesto, šalies kultūrinę erdvę.

 

STRATEGINIS TIKSLAS

 

Tęsiant akademines meninio ugdymo tradicijas, atsiliepti į dabarties aktualijas ir siekti tapti modernia meno mokykla, teikiančia kokybišką meninį ugdymą įvairių poreikių ir gabumų vaikams ir jaunuoliams, padedančia ruošti jaunimą aktyviai gyventi ir kurti besikeičiančioje ateities visuomenėje.

 

PRIORITETAI

 

1. Meninio ugdymo kokybės, efektyvumo ir įvairovės didinimas.

2. Palankių ir saugių ugdymo ir ugdymosi sąlygų mokykloje užtikrinimas.

--------------------------------------------------