Biblioteka

Didelę reikšmę mokinių ugdymui, mokyklos kultūrinei veiklai turi meno mokyklos biblioteka. Joje sukaupta nemažai natų, įvairios muzikos literatūros, metodinės medžiagos, vertingų dailės leidinių. Bibliotekos vedėja Loreta Tamoševičiūtė rūpestingai tvarko biblioteką, vykdo edukacinę – kultūrinę veiklą, organizuoja parodėles, veda koncertus, kultūrinius teminius renginius.

Penkiasdešimt metų mokyklos raštvedyba rūpinosi raštinės (archyvo) vedėja Milda Puodžiūnienė, o nuo 2017 m. liepos mėn. šias pareigas perėmė Agnė Petrulevičienė. Mokyklos finansus ir apskaitą tvarko vyriausioji buhalterė Audronė Biknevičienė. Mokyklos ūkiu rūpinasi direktoriaus pavaduotojas ūkiui Algimantas Biknevičius ir darbininkas Andrius Burba.

Mokyklos muzikos instrumentais rūpinasi instrumentų derintojas Vladimir Varlamov. Mokyklos patalpų švara rūpinasi valytojos Laima Beniušienė, Raimonda Besedinienė ir Kristina Čiunkaitė. Mokyklos saugumą ir tvarką užtikrina sargai – rūbininkai Marija Einienė, Vytautas Beniušis, Irina Konova, Danutė Puškorienė. Mokyklos aplinką tvarko Vytautas Beniušis.