Apie mokyklą

mokykla_

Šiandieninė Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla – ryškus miesto meno ir kultūros židinys. Šiuo metu mokykloje mokosi 375 jaunųjų muzikos ir dailės mylėtojų, dirba 42 mokytojai, kurie moko vaikus fortepijono, styginių (smuiko, violončelės ir gitaros), pučiamųjų (fleitos, klarneto, saksofono, trimito, trombono), liaudies instrumentų (kanklių, birbynės, skrabalų), akordeono, chorinio dainavimo, muzikos teorijos, antrojo instrumento (nuo 3 klasės) ir dailės dalykų. 2005 metais rugsėjo 1 dieną atidarytos muzikos (fortepijono ir gitaros) bei dailės klasės Šventosios pagrindinėje mokykloje.

Mokykloje vykdomos ankstyvojo meninio ugdymo 6-7 metų vaikams, pradinio muzikinio ugdymo 7-12 metų mokiniams, pagrindinio muzikinio ugdymo 10-16 metų mokiniams, muzikos mėgėjų ugdymo, pradinio dailės ugdymo 8-10 metų mokiniams, pagrindinio dailės ugdymo 11-16 metų mokiniams programos.

Kasmet geriausi mokyklos mokiniai dalyvauja respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, tampa šių konkursų laureatais ir diplomantais. Mokyklos kolektyvai ir solistai dažnai koncertuoja bendrojo ugdymo mokyklose, darželiuose, senelių globos namuose, įvairiose koncertų salėse, meno, muziejų erdvėse miesto visuomenei. Mokyklos kolektyvai – jaunių ir jaunučių chorai, styginių instrumentų ansamblis, liaudies instrumentų ansamblis, pučiamųjų ir akordeonininkų ansambliai – respublikinių ir Pasaulio lietuvių dainų švenčių, tarptautinių festivalių ir projektų dalyviai.

Mokyklos vizija

Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla – šiuolaikiškas meninio ugdymo ir ugdymosi centras, atviras įvairių poreikių ir gebėjimų vaikams, jaunuoliams ir suaugusiems.

Misija

Teikti profesionalius akademinius pasirinktos meno srities pažinimo pagrindus. Padėti vaikui patirti mokymosi sėkmę. Ugdyti ir puoselėti vaiko individualybę ir talentą, atsižvelgiant į vaiko poreikius ir galimybes. Ugdyti kūrybingą, kultūringą ir pilietišką asmenybę.

Strateginis tikslas

Tęsiant akademines meninio ugdymo tradicijas, atsiliepti į dabarties aktualijas ir siekti tapti modernia meno mokykla, teikiančia kokybišką meninį ugdymą įvairių poreikių ir gabumų vaikams ir jaunuoliams, padedančia ruošti jaunimą aktyviai gyventi ir kurti besikeičiančioje ateities visuomenėje.

Prioritetai

1. Meninio ugdymo kokybės, efektyvumo ir įvairovės didinimas.
2. Palankių ir saugių ugdymo ir ugdymosi sąlygų mokykloje užtikrinimas.