PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS, DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ

Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos  pareigybių sąrašas, dėl kurių priimant į pareigas teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai, vadovaujantis  „Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo“, patvirtinto 2002 m. gegužės 28 d. Nr. IX-904, 17 straipsnio 5 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 8 dalimi:

Pareigybė
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
Vyriausiasis buhalteris