Veiklos sritys

Mokyklos veiklos sritis – švietimas

Pagrindinė veiklos rūšis – kultūrinis švietimas, kodas 85.52