TEISINĖ INFORMACIJA

Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktais, Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Reikalavimų valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams pagrindu parengtais mokyklos nuostatais.

SU KITAIS MOKYKLOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANČIAIS TEISĖS AKTAIS GALIMA SUSIPAŽINTI
LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos svetainėje