Muzikos teorijos ir chorinio dainavimo klasė

Visi mokyklos muzikos skyriaus mokiniai yra mokomi solfedžio, muzikos istorijos, dainuoja chore. Jų ugdymu rūpinasi muzikos teorijos ir chorinio dainavimo skyriaus mokytojai. Muzikos rašto abėcėlės ir muzikos paslapčių moko vyresniosios mokytojos Birutė Čepienė, Stanislava Jeleniauskienė bei mokytojos metodininkės Daiva Tuzikienė ir Loreta Žulkuvienė.

Nuo 1997 m. atidaryta chorinio dainavimo klasė. Joje vaikai mokosi dainuoti ansambliuose ir solo, skambinti fortepijonu. Chorinio dainavimo ir balso lavinimo dalykų moko mokytoja metodininkė Janina Alūzienė ir mokytoja Indrė Juodeikienė. Jaunieji dainininkai atlieka įvairių laikotarpių ir įvairaus stiliaus muziką, koncertuoja, dalyvauja įvairiuose festivaliuose, konkursuose. Mokyklos jaunučių ir jaunių chorams vadovauja mokytojas metodininkas Edmundas Jucevičius. Jaunieji choristai koncertuoja, ruošiasi ir dalyvauja festivaliuose, dainų šventėse. Jauniesiems dainininkams muzikuoti padeda koncertmeisteriai – vyresnysis koncertmeisteris Vincas Paulauskas ir koncertmeisterė ekspertė Tamara Prokopovič. Muzikos teorijos ir chorinio dainavimo skyriaus mokytojai veda atviras pamokas, kaupia metodinę medžiagą, rengia ir skaito pranešimus, organizuoja ir veda muzikinius renginius.

Ankstyvojo meninio ugdymo klasės vaikus moko mokytojos Indrė Juodeikienė (muzika) ir Živilė Malūkaitė (dailė).