GPM parama mokyklai

Kviečiame mokinių tėvelius, mokyklos darbuotojus ir visus, mylinčius mokyklą, tapti Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos rėmėjais.

Visi kartu gražinkime mokyklos aplinką bei gerinkime ugdymosi sąlygas.

Maloniai prašytume skirti iki 1,2 % GPM (gyventojų pajamų mokesčio) sumos pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą.

Jums nutarus paramą skirti mūsų mokyklai, papildomai mokėti nieko nereikės. Jūsų parama bus išskaičiuota iš praeitais metais valstybei jau sumokėtų mokesčių ir pervesta į mokyklos sąskaitą. Jūsų skirta parama Mokyklos tarybos pritarimu bus naudojama būtiniausioms mokyklos reikmėms, mokymo priemonėms, muzikos instrumentams bei inventoriui įsigyti.

Paramą suteikti galima elektroniniu būdu per elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) pildant prašymo formą FRO512.

Kaip pateikti prašymą?
Atsakymą rasite paspaudę nuorodą: https://www.youtube.com/watch?v=hsH-ooijLNA

Prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį teikiami iki gegužės 2 d.

Norint skirti Mokyklai paramą, Jums bus reikalingi šie duomenys:
Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla
Kodas 190275470
Adresas: Maironio g. 8, 00134 Palanga

Dėkojame visiems, jau skyrusiems paramą mokyklai!