Liaudies instrumentų ir akordeono skyriuje dirba mokytojai, kurie savo darbu puoselėja liaudies tradicijas, instrumentus, populiarina liaudies ir akordeono muziką, ugdo jaunuosius talentus, ruošia juos respublikiniams, tarptautiniams konkursams. Įvairaus amžiaus vaikai mokomi groti kanklėmis, birbyne, lumzdeliu, akordeonu, o papildomai - fortepijonu, akordeonu, mušamaisiais instrumentais.

Akordeonu moko groti mokytojai metodininkai Nijolė Daukšienė, Jelena Kravcova, Jurgis Žalimas, kanklėmis – Jurgita Petkutė-Marcinkienė, birbyne, lumzdeliu – Jurgis Žalimas. Mokiniai mokomi groti ne tik solo, bet ir drauge muzikuoti ansambliuose bei orkestruose. Akordeonistų orkestras (vadovė mokyt. Nijolė Daukšienė),tradicinių instrumentų ansamblis, kanklių ansamblis (vadovė mokyt. Jurgita Petkutė-Marcinkienė), birbynių ansamblis (vadovas mokyt. Jurgis Žalimas) – tai kolektyvai, kurie aktyviai dalyvauja ne tik miesto, apskrities, bet ir respublikiniuose, tarptautiniuose renginiuose, dainų šventėse, projektuose ir seminaruose.