Televizijos konkursas “Dainų dainelė”

Sveikiname mūsų mokyklos solistus, dalyvavusius Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurse “Dainų dainelė” I etape ir patekusius į II-ąjį etapą! Mokinius Saulę Kiuberytę, Dariją Jackevič ir Reinardą Petrulionį konkursui ruošė mokytoja Greta Kleinauskienė. Koncertmeisterė – Tamara Prokopovič.Mokines Emą Griciūtę, Joaną Stonkutę ir Moniką Gasparavičiūtę konkursui ruošė mokytoja Janina Alūzienė. Solistams akomponavo koncertmeisterė Tamara Prokopovič bei mokytojai Kristina Daugintienė ir Irmantas Mikalonis.

Linkime visiems sėkmės II etape!