Kalėdinis chorinio dainavimo mokinių koncertas

Kalėdinis chorinio dainavimo 4-7 klasių mokinių koncertas. Mokytoja Janina Alūzienė, koncertmeisterė Tamara Prokopovič. Koncertą vedė bibliotekininkė Loreta Tamoševičiūtė.