Liaudies instrumentų ir akordeono muzikos kalėdinis koncertas

Mokytojų Jelenos Kravcovos (akordeonas) ir Irmanto Mikalonio (birbynė, lumzdelis ir skrabalai) mokinių kalėdinis koncertas!Koncertmeisterė – Tamara Prokopovič. Koncertą vedė bibliotekininkė Loreta Tamoševičiūtė.