MOKYKLOS BAIGIMO ŠVENTĖ

Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų įteikimas, absolventų koncertas ir absolventų baigiamųjų darbų paroda.