1 klasės mokinių choro Kalėdinis koncertas

1 klasės mokinių choro Kalėdinis koncertas. Choro mokytojas – vadovas Edmundas Jucevičius. Koncerte taip pat dalyvavo mokytojų Ilonos Jurgutytės, Redos Andriekutės, Jurgitos Petkutės-Marcinkienės, Loretos Fridinovienės, Kristinos Daugintienės, Neringos Valantiejūtės-Senkienės ir Raimundo Žiliaus mokiniai. Koncertmeisteris Vincas Paulauskas.