Paroda “Ankstyvasis periodas”

“Ankstyvasis laikotarpis”. Taip vadinasi meno mokyklos 4 dailės klasės mokinio Deno Razmo  autorinė kūrybinių darbų paroda. Parodos kuratorius – mokytojas Raimondas Daukša.