Chorinio dainavimo klasių mokinių kalėdinis koncertas

Dalyvauja mokytojos Janinos Alūzienės  chorinio dainavimo 3-7  klasių mokiniai. Koncertmeisterė – Tamara Prokopovič.