Akordeono ir birbynės klasių mokinių koncertas

Mokytojai: Nijolė Daukšienė, Jelena Kravcova ir Irmantas Mikalonis. Koncertmeisterė – Tamara Prokopovič, koncerto vedėja – Loreta Tamoševiciūtė.