ŠOKANČIOS RANKOS

Tarptautiniame fortepijoninės muzikos festivalyje “Šokančios rankos” Klaipėdos E.Balsio menų gimnazijoje balandžio 8 d. dalyvavo meno mokyklos mokiniai Emilia Sebeckis, Julija Kilijonaitė ir Arnas Burba. Mokytoja Rasa Daukšienė ir Dalia Staškūnienė.